Bij een onlangs ingesteld meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van de Jehovah's Getuigen, zijn inmiddels al tachtig meldingen binnen gekomen. 

Een van de oprichters van het meldpunt, Frank Huiting, bevestigt donderdag berichtgeving hierover in Trouw.

De Stichting Reclaimed Voices, zoals de organisatie heet, bestaat nu ruim een maand. In die periode kwamen vijftig verhalen binnen van mensen die misbruikt zijn binnen de geloofsgemeenschap. Nog eens dertig meldingen kwamen binnen via Trouw, dat de afgelopen maanden berichtte over de kwestie.

De meldingen zijn vooral afkomstig van mensen die nu volwassen zijn, maar vertellen over ervaringen uit hun jeugd. Veelal hebben zij ook al afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. "Voor hen is de drempel lager om melding te doen van hetgeen ze is overkomen", aldus Huiting, die in zijn jeugd zelf slachtoffer was van misbruik door iemand van de Jehova's Getuigen. Toch zitten er ook enkele "actuele zaken" tussen, zegt hij.

Hiërarchie

Een van de doelen van de stichting is om misstanden met kindermisbruik binnen de Jehovah's Getuigen aan de kaak te stellen. Volgens Huiting komt misbruik binnen de gemeenschap vaker voor dan gemiddeld in de maatschappij als gevolg van "hogere risicofactoren, zoals een sterke hiërarchie en hoge sociale druk".

Het hoofdbestuur van de Jehovah's Getuigen gaat nu niet goed om met meldingen van misstanden, vindt hij. "Zaken worden intern opgelost. Veel blijft verzwegen. Eventuele sancties leggen ze zelf op, maar ze maken zaken nooit openbaar. Dit verhoogt de kans dat een pedofiel actief kan blijven."

De organisatie van de Jehova's Getuigen heeft 30.000 leden. Minister Sander Dekker heeft een onafhankelijk onderzoek door de organisatie zelf bevolen, zoals ook bij de Rooms Katholieke kerk gebeurde met de commissie-Deetman.