Per 1 januari telt Nederland 380 gemeenten, acht minder dan dit jaar. Dat is het gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten.

In totaal vinden per 1 januari zes gemeentelijke herindelingen plaats. Daarbij zijn veertien gemeenten betrokken, waarvan er elf worden opgeheven.

In Groningen ontstaan twee nieuwe gemeenten, Westerwolde (voorheen Vlagtwedde en Bellingwedde) en Midden-Groningen (Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde).

In Friesland wordt Littenseradiel opgeheven en het grondgebied wordt verdeeld over drie gemeenten. Een deel ervan gaat naar de nieuwe gemeente Waadhoeke, die verder bestaat uit een samenvoeging van Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.

In Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar, door samenvoeging van Zevenaar en Rijnwaarden.

Aanzienlijke groei

Door samenvoeging groeiden gemeenten de afgelopen tien jaar aanzienlijk, zowel in grondoppervlak als in inwonertal. In Friesland nam de gemiddelde oppervlakte van een gemeente naar verhouding het meest toe (+29 procent). De bevolkingsgrootte nam het meest toe in Noord-Holland (+37 procent).

De grootste gemeente qua oppervlakte is Súdwest-Fryslân: meer dan 84.000 hectare, waarvan ongeveer 46.000 bestaat uit land en de rest uit water. Met 784 hectare is het Gelderse Westervoort, bij Arnhem, de kleinste gemeente.

Per 1 januari 2019 staan negen herindelingen in de planning. Daarbij zal ongeveer 10 procent van de gemeenten betrokken zijn, met name in Groningen en Zuid-Holland.