De afgelopen jaren hebben zich 3.712 vermeende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld bij het speciale meldpunt dat daarvoor werd opgericht in 2010. 

Dit Meldpunt Misbruik RKK heft zich per 1 januari op. Uiteindelijk dienden van alle melders 2.062 mensen een officiële klacht in. 1.002 misbruikzaken werden gegrond verklaard.

In honderden niet-gegrond verklaarde gevallen was er bijvoorbeeld te weinig ondersteunend bewijs. In 941 gevallen is financiële compensatie toegekend. De kerk heeft hun ruim 28,5 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd. 65 slachtoffers die zeer ernstig zijn misbruikt, ontvingen het maximale bedrag van 100.000 euro.

Dat blijkt uit het eindverslag van het meldpunt dat maandag in Utrecht is aangeboden aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Ook de slachtoffergroepen KLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik), MCU (Mea Culpa Unlimited) en VPKK (Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik) waren hierbij aanwezig.

Psychische hulp

De meeste slachtoffers die zich de afgelopen jaren hebben gemeld, wilden geen psychische hulp. ''Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in hulpverleners." Bovendien hebben zij jarenlang gezwegen over wat hun is overkomen. Schaamte, ontkenning en angst kunnen hiervoor de basis zijn. ''Voor verder herstel is erkenning van groot belang", aldus een woordvoerder van het meldpunt.

Psychologen noemen de slachtoffers een bijzondere groep. ''Het misbruik vond regelmatig plaats, over een langere periode en in het grootste geheim. De slachtoffers werden vaak niet geloofd door hun ouders. De macht van de dader plaatste hem boven elke verdenking. Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind geloofden, bleven mensen vaak zwijgen uit angst of achting voor de kerk. Families hadden vaak nauwe banden met de pleger."

De einddatum van het meldpunt is meermalen verschoven, maar telkens kwamen er toch nog enkele nieuwe meldingen binnen. Nu sluit het meldpunt echt.

Zwarte bladzijde

De katholieke kerk heeft met het meldpunt over seksueel misbruik "de zwartste bladzijde uit de geschiedenis onder ogen willen zien", aldus kardinaal Wim Eijk. De kerk heeft volgens hem niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van seksueel misbruik. "We hebben hierin een leerproces doorgemaakt."

"Als mens en gelovige heeft het seksueel misbruik van minderjarigen ons diep geraakt. Seksueel misbruik mag nergens en nooit voorkomen, en zeker niet in de kerk die immers de opdracht heeft het evangelie van Jezus Christus te verkondigen", zei Eijk.