Mike J., de veroordeelde stiefvader van het ‘meisje van Nulde’, blijft voorlopig nog in de tbs-kliniek. Zijn beroep tegen de verlenging van zijn tbs-behandeling met twee jaar werd donderdag afgewezen.

J. (48) werd in 2003 tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor de gewelddadige dood van kleuter Rowena Rikkers in 2001. De dochter van zijn vriendin kwam door stelselmatige mishandeling om het leven en haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Ook haar moeder werd veroordeeld.

De rechtbank verlengde zijn tbs-behandeling eerder dit jaar met twee jaar. Deskundigen uit de kliniek vinden verlenging van de maatregel nodig, omdat de problematiek rond de persoonlijkheid van J. nog onverminderd groot is. Ook wordt de kans op herhaling groot geacht, vooral als hij weer in een relatie met een kwetsbare vrouw belandt.

Hoger beroep

J. is het daar niet mee eens. Hij denkt dat hij klaar is voor een voorwaardelijke beëindiging van de behandeling en ging daarom in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem.

Een voorwaardelijke beëindiging van de behandeling vindt het hof te vroeg. Het hof gaat er ook van uit dat de behandeling van J. niet binnen een jaar is afgerond. Zijn gedrag is weliswaar stabiel maar nog onvoldoende veranderd, aldus de uitspraak.

Proefverlof

Gedurende de tbs-periode is het wel mogelijk dat J. geleidelijk oefent met proefverloven, ook met onbegeleid verlof. Naar verwachting wordt in de loop van volgend jaar verlof buiten de muren aangevraagd bij de minister van Veiligheid en Justitie.