Protesterende basisschoolleraren van de actiegroep PO in Actie beginnen een eigen vakbond. Ze willen zo inspraak krijgen bij de naderende cao-onderhandelingen en de besteding van de ruim 700 miljoen euro extra die het kabinet heeft vrijgemaakt voor het basisonderwijs.

Dat schrijft de Volkskrant donderdag.

PO in Actie slaagde er eerder dit jaar in om tienduizenden collega's op de been te krijgen voor demonstraties tegen de hoge werkdruk.

De actiegroep heeft echter geen plek aan tafel bij de cao-onderhandelingen, terwijl volgens PO in Actie-oprichter Thijs Roovers het extra geld aan hen te danken is.

"We hadden de strijd voor een beter salaris en een lagere werkdruk graag door de bonden laten uitvoeren. Maar ze hebben het niet opgepakt. Er gebeurt geen ene donder", aldus Roovers tegen de krant.

Belangrijke actiepunten voor de nieuwe vakbond zijn de sterkere inspraak van leerkrachten op hun school over de besteding van het extra geld.

Megagroot gat

Ook stelt PO in Actie dat de belangen van leraren door de bestaande vakbonden niet goed behartigd zouden worden. Dit zou te verklaren zijn doordat vakbondsbestuurders niet zelf ook voor de klas staan.

Als voorbeeld van de falende vertegenwoordiging door de bestaande bonden wordt de vorige cao genoemd, die juist maatregelen zou bevatten die de werkdruk verhoogden. 

''Tussen wat de bestuurders van de bonden willen en wat de leerkrachten in de klas willen, zit een megagroot gat", stelt Jan van de Ven van PO in Actie. 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt dit tegenover de Volkskrant tegen. Ook bij de vorige cao zou de werkdruk al zijn aangekaart.

Op dinsdag 12 december wordt er opnieuw gestaakt op de basisscholen. De leerkrachten willen dat de door het kabinet beloofde 700 miljoen euro minstens wordt verdubbeld.