Een van de belangrijkste verdachten, Jacques H., in het proces over corrupte praktijken rond de aanschaf van dienstauto's voor de overheid heeft maandag alle betrokkenheid ontkend.

H. is een van de elf verdachten die vanaf dinsdag in Rotterdam terechtstaan.

Het gaat om zes (ex-)ambtenaren en vijf verkopers uit de autobranche. Het omvangrijke onderzoek kwam in 2011 aan het rollen met een anonieme klokkenluidersbrief aan toenmalig minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en de Rijksrecherche.

Het onderzoek leverde een groep van 37 verdachten op. Een aantal van hen kwam er met een geldboete of een taakstraf vanaf. Een paar auto-importeurs schikten hun zaak met justitie; importeur Pon betaalde een bedrag van 12 miljoen euro.

Belangrijkste figuur

De 65-jarige Jacques H. kwam in 1981 in dienst bij het ministerie van Defensie en werkte zich vervolgens op tot de belangrijkste figuur als het ging om de aanschaf van dienstauto's.

''H. heeft iedereen belazerd en misbruik gemaakt van zijn positie.'' Het is een van de hardere uitspraken van een getuige uit het dossier dat het Openbaar Ministerie (OM) tegen de man heeft opgebouwd.

De rechtbank voelde H. op de eerste procesdag uitvoerig aan de tand. Veel van de kritische vragen wuifde H. weg - hij is zich van geen kwaad bewust en meent dat hij al die jaren slechts zijn werk heeft gedaan. Hij vindt ook dat hij dit op een transparante manier heeft gedaan.

Wederdienst

Uit het dossier blijkt een beeld van een man die zich graag liet fêteren en er een eigen systeem van dienst en wederdienst op na leek te houden.

Mensen uit de autobranche met wie hij zaken deed, gingen naar eigen zeggen voorzichtig met hem om en wilden hem te vriend houden.

Woensdag zet de rechtbank de ondervraging van H. voort.