De gemeente Amsterdam wees in de jaren vijftig van de vorige eeuw sollicitanten af omdat zij homoseksueel waren. Van deze mannen zijn lijsten bijgehouden die onlangs bij onderzoek in het Stadsarchief werden gevonden.

Dagblad Trouw meldt de vondst donderdag. De documentatie beslaat enkele meters. De dossiers lagen in een afgesloten ruimte; zij zijn verzegeld omdat veel van de mannen nog in leven zijn.

Het gaat om verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Deze commissie deed onderzoek naar mensen die solliciteerden bij de gemeente Amsterdam. Als sollicitanten homoseksueel waren, kwamen zij op een zwarte lijst te staan en mochten nooit worden aangenomen als ambtenaar.

De lijsten die in het Stadsarchief zijn gevonden, bevatten namen en achtergronden van ruim 1.500 mensen.

Homoseksuele vrienden

Van deze groep werd 15 procent afgewezen vanwege de geaardheid of slechts het vermoeden van homoseksualiteit. Ook als een sollicitant homoseksuele vrienden had, kon dat al reden zijn voor een afwijzing.

De gemeente Amsterdam noemt de vondst in een reactie "een schokkende ontdekking. Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en volstrekt niet bij de inclusieve organisatie die we nu zijn."

De zegsvrouw beklemtoont wel dat het gaat om praktijken die "lang geleden" plaatsvonden. "Het is gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. Maar daarmee wordt het niet minder schokkend." 

De gemeenteraad wil dat de gemeente Amsterdam officieel excuses maakt voor de lijsten. Een brede coalitie pleit ook voor een groot onderzoek naar de lijsten, zo meldt Het Parool.

Genoegdoening

Het COC wil dat er nieuw onderzoek komt naar de behandeling van homoseksuelen door de overheid. "We hebben de indruk dat hier sprake is van een kwalijke situatie", zegt een woordvoerder van de belangenvereniging.

Hij wijst erop dat er wel onderzoek is gedaan naar de vervolging van homo's in de Tweede Wereldoorlog, maar niet naar hun situatie in de jaren daarna.

Het COC vindt dat de rijksoverheid moet uitzoeken of zulke 'homolijsten' in meer gemeenten werden bijgehouden, of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen.