Maar liefst 85 procent van de jongeren was vorig jaar tevreden met hun sociale leven en het leven in het algemeen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat op basis van het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor. Gemiddeld geven ze hun leven het rapportcijfer 7,6.

Jongeren zijn daarmee ongeveer net zo tevreden met hun leven als de gemiddelde Nederlander.

Hoe tevreden jongeren zijn met hun leven, hangt heel erg samen met hun leeftijd, hoe ze wonen en hoe hoog ze zijn opgeleid. Hoe hoger ze zijn opgeleid en hoe jonger ze zijn, hoe positiever ze in het leven staan. Jongeren die samenwonen of bij hun ouders wonen, staan ook positiever in het leven.

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt bovendien dat het sociale leven een belangrijke factor is om te bepalen of jongeren tevreden zijn met hun leven. Hier geldt ook dat jongeren met een hogere opleiding tevredener zijn. Dit komt omdat zij vaker meedoen met activiteiten van verenigingen. Twee derde van de jongeren sport wekelijks. 

Problemen

De hoge mate van tevredenheid betekent niet dat jongeren geen problemen ervaren. Een kwart van hen is niet tevreden over de eigen lichamelijke gezondheid, in de meeste gevallen wegens overgewicht. Ook zijn de jongeren vaak moe: de helft zegt zich de dag voor het onderzoek vermoeid te hebben gevoeld.

Een kwart van de jongeren rookt, 16 procent drinkt te veel en 43 procent heeft wel eens drugs gebruikt. Vooral mannen met een Nederlandse achtergrond consumeren overmatige hoeveelheden alcohol.

De Jeugdmonitor onderzocht ongeveer vierduizend jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. 1,4 miljoen Nederlanders gelden als jongere, zo'n 8 procent van de totale bevolking. Een kwart van hen heeft een migratieachtergrond. 64 procent heeft een voltijds-, parttime- of bijbaan en 10 procent is werkloos.