De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) gaat een vertrouwenspersoon aanstellen wegens de "recente berichten over (seksueel) machtsmisbruik." Daarnaast peilt de vereniging of ook bij haar leden vertrouwenspersonen kunnen worden aangesteld.

Dat meldt de organisatie zaterdag. In een brief aan diverse beroepsorganisaties in de film- en tv-sector spreekt de NBF haar zorg uit over de recente onthullingen over misbruik en intimidatie. De vereniging onderstreept het grote belang van "een veilige en vertrouwde werkomgeving."

Het instellen van een vertrouwenspersoon doet de organisatie na het inwinnen van advies van deskundigen. Leden die het niet lukt een vertrouwenspersoon aan te trekken, kunnen gebruikmaken van de NBF-vertrouwenspersoon. De vereniging zoekt nog een kandidaat voor deze functie.

De NBF heeft ruim zeshonderd leden die professioneel werkzaam zijn in de film- en tv-sector, onder wie Paul Verhoeven en Ireen van Ditshuyzen.