Nederland verlengt de steun voor 'zachte leningen' aan Jordanië en Libanon. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zaterdag laten weten. Ze stelt 25 miljoen euro beschikbaar via de Wereldbank.

Zachte leningen zijn kredieten tegen een lage rente, die doorgaans alleen worden verstrekt aan lage-inkomenslanden. Maar sinds vorig jaar kunnen ook middeninkomenslanden als Jordanië en Libanon er gebruik van maken. Deze twee landen hebben het economisch zwaar te verduren door de enorme stroom vluchtelingen uit Syrië, aldus Kaag.

Het Nederlandse geld is bestemd voor investeringen in infrastructuur en werkgelegenheid. ''Denk hierbij aan het aanleggen van riolering en de zuivering van rioolwater in gebieden waar veel vluchtelingen wonen. Daarnaast worden eerstehulpklinieken gebouwd en wordt het onderwijs verbeterd", zegt Kaag.