Illegale onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat van onder meer het merk Roundup worden online te koop aangeboden via Marktplaats. Dat signaleren Greenpeace en de organisatie NL Gifvrij. 

Greenpeace eist van de politiek een totaalverbod op het middel glyfosaat en roept Marktplaats op om alle producten met de stof van de website te verbannen.

Het middel glyfosaat zelf is niet verboden maar sommige producten die het middel bevatten wel. Volgens Greenpeace is het middel gevaarlijk en daarom roept de organisatie minister Carola Schouten van Landbouw op om het volledig te verbieden.

Europese markt

Op Europees niveau wordt maandag besloten of glyfosaat nog vijf jaar op de Europese markt mag blijven. Bij een stemming in oktober bleek dat een meerderheid van het Europees Parlement voor een verbod op de mogelijk kankerverwekkende stof is. 

Marktplaats zegt zich te houden aan de wet door het legale glyfosaat toe te staan, maar zegt ook te letten op de verkoop van illegale middelen op de website. "Bij iedere advertentie zit een meldknop, zodra er een melding binnenkomt controleren wij die via lijsten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Als blijkt dat een product illegaal is, wordt dit verwijderd", aldus een woordvoerder van de online winkel.

Ook de NVWA zegt dergelijke meldingen te onderzoeken. Wel is het volgens een woordvoerder van de autoriteit "lastig te achterhalen wat er allemaal online wordt verkocht en waar het vandaan komt." In mei namen inspecteurs van de NVWA bijna tweehonderd liter onkruidbestrijdingsmiddelen in beslag. Aanleiding voor dat onderzoek waren ook advertenties op Marktplaats.