Het Openbaar Ministerie heeft maandag geen straf geëist tegen de twee agenten die schuldig zijn bevonden aan mishandeling bij de aanhouding van Mitch Henriquez in 2015. Het OM concludeert dat de agenten "al genoeg zijn gestraft door de impact van de zaak". 

"Als we kijken naar straffen die zijn opgelegd in soortgelijke zaken kan er worden volstaan met schuldigverklaring zonder straf", verklaart de officier. "Daarnaast hebben de agenten 2,5 jaar moeten leven met de gedachte dat zij strafrechtelijk verantwoordelijk waren voor de dood van Henriquez en werden zij in de media al verantwoordelijk gehouden voor zijn overlijden."

Voor dood door schuld dan wel doodslag vraagt het OM vrijspraak.

"De constatering dat Henriquez omkwam door verwurging kan niet langer standhouden", aldus de officier van justitie. "Wij gaan er dan ook vanuit dat Henriquez is overleden door een acuut stress syndroom." Het OM volgt hiermee de conclusies van de deskundigen Kees Das van de GGD en forensisch arts Daan Botter. 

NFI

De pathaloog-anatoom van het NFI, die onderzoek deed op het lichaam van Henriquez, verklaarde dat de man overleed door verstikking als gevolg van de toegepaste nekklem. "Maar zij staat hierin alleen", zegt de officier. 

"Wij hebben de deskundigen Das en Botter ook gevraagd of Henriquez had kunnen overlijden als er geen nekklem was toegepast. Het antwoord daarop was ja. Er is daarom ons inziens geen verband tussen het handelen van de agent en het overlijden van de man." 

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Hij dreigde meermaals dat hij een wapen op zak had. Het OM concludeert dat de aanhouding van de man gerechtvaardigd was, maar dat het toegepaste geweld dat werd gebruikt door de agenten normoverschrijdend was.

Geweld

"De agenten wisten dat Henriquez geen wapen op zak had", aldus de officier van justitie. "Zo wordt ook duidelijk uit de uitspraak van een agent die te horen is op de beelden van de aanhouding: 'geen geintjes maken over vuurwapens'". Dit is volgens het OM van belang omdat de reden van de aanhouding belangrijk is voor het toetsen van de rechtmatigheid van het toegepaste geweld.

De officier van justitie is hier zeer duidelijk in: "Het gebruik van nekklem, het slaan in zijn gezicht en het gebruik van pepperspray was onrechtmatig. Het toegepaste geweld was niet nodig om de aanhouding van Henriquez te bereiken. Daarmee is er sprake van een strafbaar feit. De mishandeling van Henriquez."

Bekijk de oude beelden van de arrestatie van Henriquez
30
Bekijk de oude beelden van de arrestatie van Henriquez

Ongeloofwaardig

De verdachte agenten,die uit veiligheidsoverwegingen worden aangeduid als DH01 en DH02, zijn verantwoordelijk voor het toepassen van dit geweld. "DH01 heeft verklaard dat de nekklem toegepast kan worden in alle gevallen dat een arrestant verzet biedt. Maar verwurging is een zwaar geweldsmiddel", legt de officier uit. "En DH01 miskent dit."

"Zijn verklaring dat hij te allen tijde de gezondheidssituatie van Henriquez heeft gecontroleerd, is ongeloofwaardig. Ook kwam hij terug op zijn verklaring dat hij een hoofdklem toepaste na het zien van de beelden. Uit de conclusies van de deskundigen blijkt ook dat hij deze heeft aangezet". Ook hier verklaarde DH01 anders over.

DH02 had als groepscommandant de leiding over de arrestatie. "Hij was degene die besloot tot aanhouding", zegt de officier van justitie. "Het valt hem aan te rekenen dat hij niet doorhad waar de andere agenten mee bezig waren, terwijl hij wel geweldshandelingen toepaste. Wij vinden het onvoorstelbaar dat hij niet heeft gezien dat DH01 een nekklem toepaste."

Ex-vriendin Henriquez reageert op 'schokkende' conclusie OM
52
Ex-vriendin Henriquez reageert op 'schokkende' conclusie OM

Verontwaardigd

De ex-vriendin van Henriquez reageert zeer verontwaardigd op de strafeis. "Ik heb hier geen woorden voor", aldus Jennifer Petrocthi. "Dit is niet normaal. Iedereen heeft kunnen zien hoeveel geweld er is toegepast en dan zouden ze toch vrijuit gaan? Ik blijf vertrouwen houden dat de rechter anders oordeelt." Haar advocaat, Gerald Roethof, voegt daaraan toe dat met deze eis agenten geen stimulans hebben om zich in het vervolg in te houden.

De officier van justitie zei tijdens de zitting al dat de eis hard zal aankomen bij de nabestaanden, maar zich aan de 'juridische kaders van beoordeling' te moeten houden.

De familie van Henriquez heeft via hun advocaat Richard Korver laten weten "ontzet en ontstemd" te zijn met de eis.

Alle deskundigen waren het wel met elkaar eens dat Henriquez niet was overleden als hij niet was aangehouden. Het OM zegt in een reactie daarop dat het niet mogelijk is om een handeling van één van de agenten aan te wijzen als veroorzaker van het acute stress syndroom. "Wij kunnen er dus niet vanuit gaan dat het onrechtmatig toepassen van het geweld heeft geleid tot het overlijden van Henriquez."

De rechtbank doet uitspraak op 21 december.