Een van de agenten die betrokken was bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez in 2015 zegt dat hij geen nekklem heeft toegepast, maar een hoofdklem. Toen hij over wilde gaan op een nekklem, had Henriquez zijn verzet al gestaakt.

Dat werd maandag duidelijk tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee agenten voor de rechtbank van Den Haag. De zittingen vinden plaats in het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol (JCS). 

Beide agenten moeten anoniem blijven en zijn niet zichtbaar in de rechtszaal. Hun stemmen worden vervormd. Zij worden aangemerkt als DH01 en DH02.

"Ik weet dat ik zijn hoofd vasthad, maar mijn klem zat op de kin. Ik voelde een bijtende beweging in mijn arm", aldus agent DH01. "Ik weet dat ik hem continu de ruimte heb gegeven om zijn verzet te staken. Op het moment dat ik hem wat losser liet, maakte hij daar ook gebruik van en vertoonde hij verzet. Daardoor raakte ik op een gegeven moment uit balans en wilde ik overgaan tot de nekklem, maar dat was niet meer nodig."

Gevaren

De agent zegt tijdens zijn training niet te zijn gewezen op de gevaren van de klem. "Ik kende de risico's niet." Er werd verteld door te gaan tot de persoon een black-out zou krijgen en dan te stoppen. Of de agent tijdens de worsteling druk heeft uitgeoefend op de hals van Henriquez weet hij niet zeker. "In ieder geval niet bewust", zegt hij. "Dat kan ook door het verzet van Henriquez zijn gebeurd."

De rechter hield hem voor dat beide hoorntjes van het strottenhoofd van Henriquez gebroken waren en vroeg de agent of zijn handelen hiervoor gezorgd kan hebben. De agent zei hier geen antwoord op te kunnen geven.

Wapen

DH02 is de agent die is overgegaan tot de aanhouding van Henriquez. Hij verklaart dat hij ervan overtuigd was dat de man een wapen op zak had. De Arubaan liet bij het verlaten van het festivalterrein meerdere malen weten een wapen bij zich te hebben en greep daarbij naar zijn broeksband. 

"Op het moment van de aanhouding ging hij volop in verzet", aldus DH02. "Ik werk al een aantal jaren bij de politie, maar het had een enorme impact op mij."

Uit eerdere verklaringen van de agent wordt duidelijk dat hij Henriquez heeft geslagen in zijn ribben en gezicht. Ook wreef hij pepperspray in de ogen van de man. Dit alles om zijn verzet te staken legt de agent uit. DH02 zegt dat het tegenstribbelen plots ophield.

Gecontroleerd

De agent zegt Henriquez te hebben gecontroleerd en een ademhaling een hartslag te hebben geconstateerd. Daarop werd de man naar een ME-bus gebracht en naar het dichtsbijzijnde politiebureau gebracht. Onderweg werd een ambulance gebeld. Bij aankomst op het bureau constateerde DH02 dat Henriquez geen hartslag meer had en ging over tot reanimatie.

Over de doodsoorzaak van Henriquez is nog onduidelijkheid. Aanvankelijk werd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gemeld dat hij door het toepassen van de nekklem was overleden. Later kwam forensisch arts Kees Das, in opdracht van de verdediging, met een nieuw rapport over de doodsoorzaak. Hij concludeerde dat de 42-jarige Arubaan door hartfalen overleed. Dinsdag worden deskundigen gehoord die duidelijkheid moeten geven over de reden van overlijden van de Arubaan.

Eerder op de dag werd bekend dat de advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, beschikt over nieuwe beelden en geluidsopnamen van de aanhouding van Henriquez. Hij heeft deze aangeleverd aan alle partijen op een usb-stick.