Actievoerende lerarenorganisaties hebben de kersverse minister van Onderwijs Arie Slob woensdag een ultimatum gesteld. Op 5 december willen de organisaties duidelijkheid over de plannen van het kabinet. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking, aldus de organisaties, verenigd in het PO-Front.

 Onderwijsbonden, schoolleidersvereniging AVS en werkgeverskoepel PO Raad willen antwoord op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om salarissen in het basisonderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. 

Volgens de actiegroep is met Slob inmiddels besproken dat er op korte termijn een nadere invulling komt hoe de salariseis vorm krijgt en hoe de werkdrukbestrijding van de grond moet komen.

Waarom basisschoolleraren de werkdruk te hoog vinden
43
Waarom basisschoolleraren de werkdruk te hoog vinden

Werkdruk

"Voor het PO-Front is het uitgangspunt dat het door het kabinet toegezegde bedrag slechts een begin is en er zo snel mogelijk invulling van de geëiste 1,4 miljard euro komt: 900 miljoen euro voor salaris, 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding'', aldus de onderwijsorganisaties.

Daarnaast wil het PO-Front dat politiek Den Haag de kloof in beloning tussen het primair en voortgezet onderwijs aanpakt.