Het Openbaar Ministerie vervolgt een medewerker van de kinderopvangorganisatie Partou in De Bilt voor het plegen van ontucht met zes kinderen. 

De 28-jarige pedagogisch medewerker Bart C. werd in augustus opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen moesten uitvoeren bij de begeleider op de opvang. Na zijn aanhouding gaf hij toe de kinderen onzedelijke handelingen te hebben laten uitvoeren.

Na het bekend worden van de verdenkingen, meldden meer ouders zich bij de politie die stelden dat hun kinderen C. onzedelijk moesten betasten. "Gesprekken hierover met de zedenrecherche leidden tot vier nieuwe aangiften", aldus het OM. "De officier van justitie heeft na onderzoek besloten de verdachte ook naar aanleiding van deze aangiften te vervolgen."

Het misbruik zou tussen januari 2016 en augustus 2017 hebben plaatsgevonden. De zes kinderen zaten allemaal op de opvang.

Schennispleging

De oud-medewerker van Partou wordt volgens het OM ook verdacht van schennispleging met een zevende meisje.

Partou heeft in Nederland ruim driehonderd vestigingen op het gebied van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Er zijn twee vestigingen in De Bilt. De verdachte was werkzaam bij locatie Weltevreden.

C., die in voorarrest zit, verschijnt op 7 november voor het eerst voor de rechter. Het onderzoek loopt nog.