In natuurgebied de Lonnekerberg in Twente is een zeldzame paddenstoel ontdekt: de bisschopsmuts. Bijna dertig jaar terug werd die voor het laatst aangetroffen in Nederland.

De paddenstoel is een kluifzwamsoort met een, volgens website Nature Today, opmerkelijk gevormde geelbruine tot roodbruine geplooide hoedenvorm.

In het landelijk gebied bij Enschede is de giftige kluifzwam deze maand zelfs op twee plekken gezien. Op een rottende berkenstam en op een omgewaaide boswilg. De bisschopsmuts (Gyromitra infula) staat op de rode lijst en wordt in Nederland gerekend tot de ernstig bedreigde paddenstoelen.

De bisschopsmuts werd in 1981 ook gevonden in de omgeving van Enschede.