Gedetineerden die in speciale terrorismeafdelingen zitten in De Schie en Vught worden daar onder inhumane omstandigheden vastgehouden. Dat stellen Amnesty International en het Open Society Justice Initiative (OSJI) in een rapport dat dinsdag wordt gepubliceerd.

"Mensen worden buitensporig lang opgesloten in hun cel en moesten stelselmatig vernederende visitaties ondergaan", stelt het rapport. Tijdens een visitatie worden gedetineerden fysiek onderzocht op het bezit van verboden middelen. Daarbij moeten ze zich soms (deels) uitkleden.

De Nederlandse autoriteiten hebben beloofd enkele hervormingen door te voeren, maar deze zijn volgens de mensenrechtenorganisaties onvoldoende om de "ernstige mensenrechtenzorgen weg te nemen".

In het rapport Inhumaan en Onnodig: Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling worden meerdere maatregelen beschreven die worden toegepast in de twee penitentiaire instellingen.

Eenzame opsluiting

Een daarvan is het stelselmatig opsluiten van mensen in eenpersoonscellen, vaak 19 tot 22 uur per dag. "In drie gevallen kwamen deze omstandigheden neer op langdurige eenzame opsluiting, wat volgens internationale mensenrechtenstandaarden ten strengste verboden is."

Gevangenbewaarders zouden volgens Amnesty en OSJI veelvuldig ingrijpende en vernederende visitaties uitvoeren. Daarbij is de gedetineerde volledig naakt. Ook worden verdachten samen en onder dezelfde omstandigheden vastgehouden met mensen die al veroordeeld zijn van een terroristisch misdrijf. "Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden", zegt Doutje Lettinga van Amnesty International.

Onpartijdige inspectie

Amnesty en OSJI roepen op tot onmiddellijke, grondige, onafhankelijke en onpartijdige inspectie van, en sterker toezicht op, de terrorismeafdelingen.

Volgens minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voldoen de gevangenissen, dus ook de terrorismeafdelingen, aan alle internationale richtlijnen. Er is op de afdelingen al het nodige veranderd en is er "meer oog voor uren buiten de cel. Ook wordt bij elke gedetineerde een beoordeling gemaakt of iemand een gehard extremist of een beïnvloedbare meeloper is die nog openstaat voor dialoog. Door deze gedetineerden apart van elkaar in de terrorismeafdeling te plaatsen, wordt voorkomen dat er beïnvloeding plaatsvindt."