De premier van Sint Maarten William Marlin heeft de voorwaarden die demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft gesteld aan noodhulp na orkaan Irma afgewezen. 

Dat heeft Marlin in een brief aan Plasterk geschreven, meldt Trouw. Marlin is wel bereid om naar Nederland te komen en andere voorwaarden te bespreken.

Plasterk zegt dat de Nederlandse regering alleen financiële hulp wil bieden als er voor 31 oktober aan twee voorwaarden wordt voldaan. De eerste is het instellen van een "Integriteitskamer". Onder leiding van Nederland moet die ervoor zorgen dat de noodhulp goed wordt besteed en corruptie wordt tegengegaan.

De tweede voorwaarde is dat Nederland de grensbewaking in Sint Maarten overneemt en verscherpt door extra marechaussees te sturen. Hiermee wil de minister voorkomen dat buitenlanders illegaal het land binnenkomen om goedkoop de herstelwerkzaamheden uit te voeren. 

Alleen onder deze voorwaarden steunt de Tweede Kamer noodhulp aan Sint Maarten.

Marlin

Premier Marlin is het eens met de punten van Plasterk dat corruptie moet worden tegengegaan en dat de grenzen streng moeten worden bewaakt, maar stelt dat de op te zetten integriteitskamer niet op korte termijn te realiseren is.

In plaats daarvan wil hij dat een eigen werkgroep de financiële middelen vanuit Nederland controleert. Marlin wil overigens Nederland hierbij wel een rol geven, maar niet het gezag overdragen.

Ook vindt hij strengere grenscontroles niet nodig.

Plasterk voelt er niets voor om gehoor te geven aan de wens van de premier. Marlin is "altijd welkom voor gesprek, maar deze logische voorwaarden staan". Plasterk wijst erop dat het juist in het belang is van de eilanders om te waarborgen dat het geld voor het herstel van de schade die orkaan Irma heeft aangericht goed besteed wordt.