De Landelijke Eenheid van de politie heeft een tekort aan financiële middelen en mankracht, en daardoor kan de opvolger van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn werk maar onvoldoende uitvoeren. Dat zegt voorzitter van de ondernemingsraad Richard Bronswijk dinsdag.

"Er is een achterstand op het gebied van mensen én organisatie", aldus Bronswijk in het AD.

Hij doet zijn verhaal aan de krant naar eigen zeggen omdat volgens hem anders niets zal verbeteren. "De reorganisatie van de Nationale Politie is voor ons desastreus uitgepakt."

"Men is bij de berekeningen van de Nationale Politie uitgegaan van de situatie in 2012. Maar kijk eens wat we als dienst aan taken erbij hebben gekregen", zegt Bronswijk, die daarbij onder meer doelt op de extra taken op het gebied van terrorismebestrijding. "Alles meegerekend komen we vijfhonderd man tekort."

Vergeten

Ook geeft de voorzitter van de ondernemingsraad aan dat sommige afdelingen niet weten waar ze aan toe zijn. Hij noemt het Landelijke Vaartuigenteam en de in explosieven gespecialiseerde afdeling Centrex als voorbeeld. "Men is die afdelingen gewoon vergeten", zegt Bronswijk, die in mei afzwaait als voorzitter.

Politiechef

Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef bij de Landelijke Eenheid, laat in een reactie weten de problematiek te herkennen maar zegt dat de wil er is om het op te lossen. ''Twee jaar geleden had de Landelijke Eenheid honderden vacatures. Dit aantal is intussen teruggebracht tot zo'n honderd. Er wordt hard gewerkt om ook de resterende vacatures in te vullen, door onder meer banenmarkten te organiseren."

Volgens Woelders is de politie een flexibele organisatie die moet inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van migratieproblematiek, de groei van cybercrime en terrorismedreiging. Woelders: ''Ondanks de vacatures was de veiligheid in Nederland altijd gewaarborgd. We zetten de mensen daar in waar ze nodig zijn om de veiligheid te dienen."