Het aantal verkeersongevallen op het hoofdwegennet is in de afgelopen twaalf maanden opnieuw fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) heeft bekendgemaakt.

Het aantal incidenten waarbij de bergingsbedrijven in actie moesten komen is in de afgelopen twaalf maanden opgelopen naar 25.963. Dat is in vergelijking met vier jaar geleden een toename van 27 procent, meldt het samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders.

Het aantal ongevallen daalde tot 20.458 in 2013. Maar sindsdien is er sprake van een stijging.

Vooral op de A12 bij Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen fors toe, met respectievelijk 91 procent en 131 procent.

Smartphones

De stichting heeft geen eigen gegevens over de oorzaken van ongevallen, maar ziet een verband met het toenemend gebruik van smartphones.

Uit onderzoek blijkt dat meer mensen hun smartphone achter het stuur gebruiken en TNO heeft volgens SIMN eerder onderzocht dat dit gedrag de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie fors verhoogt. Gegevens over of en hoe vaak smartphonegebruik de oorzaak is van een ongeval zijn er niet.

Bredere wegen

Op een aantal plaatsen is ook sprake van een afname van het aantal ongevallen, zoals op de A13, de A10 en de A15. In de meeste gevallen was hier sprake van verbeteringen aan de weg, door bijvoorbeeld extra rijbanen. 

Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag mocht wegverbreding niet baten. Met name op het vernieuwde traject bij Leiderdorp was een sterke toename van het aantal ongelukken.

Veilig Verkeer Nederland heeft vorige maand Stef Blok (Veiligheid en Justitie) erop aangedrongen om appen en bellen achter het stuur zwaarder te bestraffen. Volgens de organisatie zou het technisch zelfs mogelijk zijn om het gebruik van een smartphone achter het stuur geheel onmogelijk te maken.

iPhones kunnen met de nieuwe iOS 11 bijvoorbeeld een modus inschakelen die de telefoon blokkeert tijdens het autorijden. Samsung gaat zijn Android-app In-Traffic Reply installeren op al zijn smartphones. De app moet ervoor zorgen dat automobilisten minder op hun telefoons kijken.