De nieuwe wet waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving moet worden vereenvoudigd (Omgevingswet), moet in 2021 van kracht worden.

De nieuwe planning is door minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer gemeld.

Oorspronkelijk moest de wet in 2018 in werking treden. Die datum is later opgeschoven naar 2019, maar ook dat bleek niet haalbaar. De bewindsvrouw waarschuwt alvast dat ook 2021 nog geen zekerheid is. Ze wijst erop dat ze afhankelijk is van advies- en toetsprocedures.

De Omgevingswet is een enorme klus. Met de wetsvoorstel worden 26 wetten ineengeschoven en het is de grootste wetswijziging sinds 1848. De Omgevingswet moet er voor zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn. Ook moeten burgers en bedrijven sneller een vergunning kunnen krijgen.