Het huwelijk tussen een 74-jarige vrouw en een vijftien jaar jongere man is niet geldig. De rechter had het huwelijk vorig jaar al nietig verklaard, het hof in Den Bosch bevestigde deze uitspraak donderdag.

De dochters van de bejaarde vrouw hadden de rechter verzocht het huwelijk ongeldig te verklaren. Volgens hem was hun dementerende moeder niet in staat de strekking en de gevolgen van het huwelijk te overzien.

De man en vrouw leerden elkaar in 2011 via een contactadvertentie kennen en gingen twee weken later samenwonen.

Nadat in 2015 werd vastgesteld dat de vrouw last had van 'langer bestaande cognitieve functiestoornissen in het kader van dementie’, werd het contact met haar dochters volledig verbroken en werden zij zelfs onterfd.

Kort daarna bleken de vrouw en haar partner getrouwd. Ze deden dat in gemeenschap van goederen met de man als enige erfgenaam.

Het hof is het met de rechtbank eens dat de vrouw op het moment van het huwelijk niet in staat was hierover een eigen, zelfstandige afweging te maken. ''Bovendien was de man niet ter goeder trouw'', aldus het hof.