Het reisverbod in het openbaar vervoer is sinds 2015 in totaal 468 keer opgelegd. Dat blijkt uit een evaluatie van het verbod dat sinds 2015 op grote schaal wordt opgelegd.

Het reisverbod in het openbaar vervoer wordt vooral toegepast om zwartrijden aan te pakken, en daarnaast ook ingezet om geweld en overlast tegen te gaan. De maatregel wordt gebruikt als een uiterste middel en werkt vooral goed op specifieke afgebakende trajecten.

Het handhaven van het reisverbod is volgens de evaluatie arbeidsintensief, en het is lastig om het effect van het reisverbod op de sociale veiligheid te meten, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur). Zij heeft de evaluatie naar de Kamer gestuurd.

De vervoerders Arriva, RET, NS, Connexxion en Syntus werken met het reisverbod. Er is geen steun bij de vervoerders voor een landelijk databestand voor personen met een ontzegging omdat het niet landelijk wordt toegepast. Dijksma laat onderzoeken of er toch nog een uniformer reisverbod en landelijke databestand kan komen.

Mishandeling

Sinds in 2015 een conductrice werd afgetuigd op het station van Hoofddorp zijn er een aantal maatregelen doorgevoerd om geweld in het ov verder tegen te gaan. Zo worden er sindsdien op bepaalde lijnen en tijdstippen meer mensen per trein ingezet, is het cameratoezicht op stations en in treinen uitgebreid en wordt meer samengewerkt met de politie.

De maatregelen lijken effect te sorteren. Ze dragen in ieder geval bij aan het veiligheidsgevoel van de NS-medewerkers, staat in een evaluatie die het ministerie van Veiligheid en Justitie liet uitvoeren. Vorig jaar werden 579 geweldsincidenten geregistreerd, tegenover 628 in 2014, aldus het ministerie. Wel werden er meer gevallen gemeld van scheldende passagiers: 1223 tegenover 1180 in 2014.

Ook waren er in 2016 flink meer gevallen van diefstal, zakkenrollen en vandalisme dan twee jaar ervoor. De NS benadrukt extra te hebben gecontroleerd op dit soort vergrijpen, en stelt dat het hier niet per se gaat over een stijging van het aantal incidenten, maar dat ze vaker worden opgemerkt.