Steeds meer aspirant-agenten hebben een migratieachtergrond. Van de nieuwe aanwas van zevenhonderd aspirant-agenten op de Politieacademie is dat dit jaar bij 25 procent het geval. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. 

Dat zegt portefeuillehouder Diversiteit van de Nationale Politie, Peter Slort (58) in een interview in de Volkskrant.

Hij schrijft de stijging toe aan gerichte wervingscampagnes, vooral via sociale media. Een voorbeeld is de samenwerking met bekende vloggers die een niet-westerse achtergrond hebben.

Agenten met een migratieachtergrond vormen nu 7 procent van het totaal aantal medewerkers bij de politie.

''Diversiteit is geen rocket science. Nederland verandert en de politie moet gewoon mee veranderen", zegt Slort. Agenten met een migrantenachtergrond brengen volgens Stort competenties, zoals hun kennis van talen, culturen en gemeenschappen.

Integriteit

De politievakbond ACP laat in een reactie weten dat het streven naar een divers korps goed is, maar plaatst wel een kanttekening. ''Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit altijd voorop staat en niet overschaduwd wordt door aantallen'', aldus een woordvoerder.

Omdat uit een recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut WODC blijkt dat niet-westerse agenten vaker betrokken zijn bij integriteitsschendingen, vindt hij dat de politieorganisatie wel oog moet hebben voor dit aspect. ''Zowel bij de werving als tijdens de loopbaan van de agent."