Het Openbaar Ministerie heeft er dinsdag voor gepleit dat een verbod van de motorclub Bandidos noodzakelijk is om de Nederlandse maatschappij te kunnen beschermen. De vereniging zou geweld stimuleren en zelfs belonen.

Dinsdag was de eerste zitting bij de rechtbank van Utrecht om een civiel verbod tegen de Bandidos MC af te dwingen. Hiervoor moet het OM kunnen aantonen dat de Bandidos een gevaar vormt voor de openbare orde. Er moet sprake zijn van een dreigende maatschappelijke ontwrichting. 

Die is onmiskenbaar aldus het OM. "De club facliteert en stimuleert geweld", aldus de officier van justitie. "En wordt ook beloond", vertelt de officier terwijl hij een afbeelding van een zogenaamde patch aan de rechtbank toont. Op het stukje stof valt 'expect no mercy' te lezen. "Dit kan een lid van de motorclub verdienen als hij geweld heeft toegepast", verduidelijkt de officier. "Er moet dan wel genoeg bloed gevloeid zijn." 

Een verkeerde uitleg van de feiten zegt advocaat Advocaat Marnix van der Werf, die namens de Bandidos het woord voert. "Deze patch is een beloning voor iemand die geleden heeft voor de club", aldus Van der Werf. "Daarnaast betekent de tekst dat leden van Bandidos geen genade verwachten omdat zij door de buitenwereld al zijn veroordeeld."

Burgers

Volgens het OM loert er continu het gevaar van geweld tussen leden van motorclubs onderling dat ook burgers raakt. Inwoners uit steden in Limburg kunnen er volgens het OM over meepraten. Zo was het huis van Harrie Ramakers in Nieuwstadt vlak na zijn aanstelling in 2014 als president van de Bandidos tweemaal doelwit van een granaataanslag. 

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat op de markt in Valkenswaard tussen de winkelende mensen een bijna-confrontatie is tussen een gewapend Bandido-lid en Hells Angels. De Bandido schept er telefonisch over op tegen zijn bestuursleden. 

Motorclubs: Wie heeft ruzie met wie?
74
Motorclubs: Wie heeft ruzie met wie?

Geweld

"Geweld is voor leden van de Bandidos normaal en onvermijdelijk om hun club te verdedigen", aldus de officier van justitie. "Leden van de Bandidos pretenderen dat de wetgeving niet voor hen geldt, maar iets is voor gewone burgers. Ook wordt er onderling gesproken van oorlog tegen andere motorclubs. De samenleving moet hier tegen beschermd worden."

Het in beslagnemen van raketwerpers en automatische wapens in 2015 laat volgens het OM zien hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn als er daadwerkelijk een gewapende strijd losbarst. 

Tijdens de zitting werden talloze voorbeelden van schietpartijen en andere incidenten aangedragen door het OM die vooral in het buitenland plaatsvonden. Volgens de officier voorvallen die net zo makkelijk in Nederland kunnen gebeuren.

Wereldwijd

Daarom richt het OM zich met het verzoek om de Bandidos MC civielrechterlijk te verbieden ook op de wereldwijde organisatie. De Nederlandse afdeling is volgens het OM namelijke onlosmakelijk verbonden aan de "buitenlandse corporatie."

Van der Werf weerspreekt dit. De chapters (afdelingen) zijn volgens hem zelfstandige verenigingen. "Ze ontkennen niet dat er onderling contact is, maar dit zegt niks over enige afhankelijkheid", aldus de advocaat. "Clubs binnen Europa hebben eigen regels, leden en geen verplichtingen tegenover elkaar." Ook de Nederlanse afdelingen zijn volgens hem onafhankelijk van elkaar en is er geen sprake van "Bandidos Nederland."

Van der Werf noemt de opsomming van het OM van misdrijven door Bandido-leden in voornamelijk het buitenland dan ook losstaande feiten. " Alle incidenten worden bij elkaar geharkt. Daarnaast zie ik niet in hoe die ontwrichtend zijn voor Nederland. Belangrijk argument voor het verbod. Daarnaast kunnen zij zich ook niet verdedigen en toch wil het OM alle vereningen van Bandidos verbieden." 

Het niet kunnen aanrekenen van elkaars misdragingen was voor de Hoge Raad reden om het verzoek tot de verbieding van de Hells Angels af te wijzen in 2009. Het OM zegt dat deze zaak heel anders is, en dat ze veel meer feiten voorhanden hebben.

Van der Werf wordt dinsdag vergezeld door de president van de Europese federatie van Bandidos, Mike Kok uit Denemarken. Enkele andere buitenlandse leden zitten in het publiek.

Incidenten

Michael Minich, woordvoerder van de West Central Federation van Bandidos laat aan NU.nl weten niet te snappen waarom het OM de hele club wil verbieden. "Ik hoor geen argumenten, alleen maar incidenten", aldus Minich. "Maar wat zegt dat over mij of andere leden? Je kan dat niet de hele club aanrekenen. Ze proberen mensen bang te maken."

Minich zegt in contact te staan met de Nederlandse chapters, ook over deze zaak. "We praten onderling ja, maar dat zegt niks over een afhankelijkheid."

Outlaw motorcycle gang 

Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters in Sittard, Nijmegen en Utrecht. Het OM beschouwt de Bandidos als een outlaw motorcycle gang (OMG); een organisatie die structureel criminaliteit faciliteert zoals door handel in verdovende middelen, wapenbezit, intimidatie en afpersing. Tegen leden van de Bandidos, onder wie bestuursleden, lopen ook strafrechterlijke onderzoeken.

Eind september heeft het landelijk parket bij de rechtbank van Den Haag eveneens gevraagd motorclub Satudarah te verbieden.