Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een mogelijk strafbare euthanasie van een 74-jarige ernstig demente en wilsonbekwame vrouw in 2016. De verdachte is een vrouw die destijds arts was en de euthanasie uitvoerde. 

Het strafrechtelijke onderzoek naar de arts is een gevolg van een conclusie van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).

De toetsingscommissie oordeelde begin dit jaar dat een arts in een verpleeghuis "niet heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen" van de Wet toetsing levensbeëindiging. Om welk verpleeghuis het gaat is niet duidelijk.

De bejaarde vrouw had al enkele jaren een wilsverklaring opgesteld, maar die was volgens de commissie onduidelijk en tegenstrijdig. Volgens de RTE heeft de arts daarnaast ook een grens overschreden bij de uitvoering van de euthanasie. 

Vervolgbeslissing

Deze beoordeling is voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Het is dan aan het College van procureurs-generaal om een vervolgbeslissing te nemen. Die zien genoeg aanleiding voor de verdenking dat de arts strafbaar heeft gehandeld dat er een opsporingsonderzoek is gestart.

Justitie brengt na afronding van het onderzoek advies uit aan het college. Daarna volgt een besluit over het al dan niet verder vervolgen van de arts.