Geen van de vier mariniers die tot nu toe hebben getuigd voor de rechtbank in Den Haag, kan de geluidsopnamen van de bevrijdingsactie van de gekaapte trein in 1977 duiden. Op de banden zijn veel schoten en meerdere stemmen te horen. Er wordt onder meer gezegd: ''Ik heb ze alletwee kapotgeschoten.''

De getuigen kregen de geluidsbanden achter gesloten deuren te horen.

Na afloop las de rechter bepaalde fragmenten nog eens in de zaal voor. Zo wordt gezegd: ''hé hier zit een vent in. Schiet neer die vent.'' Daarna: ''Zit er niemand in?'' Dan volgt een knal. ''Deze is dood?'' ''Ja die wel.'' Dan volgt gelach. Daarna worden ''de jongens'' gemaand rustig te doen, waarna weer enkele knallen zijn te horen.

Marinier 5E herkent één stem van zijn leidinggevende, als ze nog buiten zijn en hij met zijn aanvalsgroep (vijf) de trein nadert in de vroege ochtend.

Voorbereid

Dinsdag werd tijdens de zitting bekend dat de mariniers op hun verhoor zijn voorbereid. Ze hebben gezamenlijke bijeenkomsten op kazernes gehad en onder meer een rollenspel gespeeld en geluidsfragmenten beluisterd bij hun advocaat Geert-Jan Knoops.

dvocaat Liesbeth Zegveld is tegen zo´n voorbereiding en heeft bezwaar gemaakt tegen het vooraf laten horen van de banden. Ze eist dat Knoops, die de banden van Defensie heeft gekregen, het materiaal meteen inlevert.

Gelekt

Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers noemde het bezwaar van Zegveld ''een gotspe'' en het verzoek mist volgens hem rechtsgrond. Volgens hem heeft Zegveld zelf enkele banden aan journalisten gelekt. De mariniers kregen volgens hem alleen fragmenten te horen die via de media al in de openbaarheid zijn gebracht.

Ook wees hij erop dat het in het proces om waarheidsvinding gaat en dat er dus niks mis mee is dat ze zich voorbereiden. ''Daar is niks onrechtmatigs aan en er is ook geen sprake van beïnvloeding´´, aldus Houtzagers.

De rechtbank zal dinsdag geen besluit nemen over het verzoek. Er is nu geen praktische noodzaak om in te grijpen, omdat is gebleken dat alle getuigen de banden hoorden, aldus de rechtbank. De rechtbank zal er later op terugkomen, omdat ook de landsadvocaat graag een principiële beslissing wil.