De marinier met code 5G weet voor de rechtbank in Den Haag niet veel van de bestorming van de trein die in 1977 door Molukse jongeren was gekaapt bij De Punt. Hij zat in de groep die als eerste naar binnen ging, aan de kop van de trein. Maar zelf stapte hij niet aan boord, omdat hij eerst een gewonde collega ging helpen.

De marinier gaf zijn getuigenis onder een codenaam omdat de rechtbank eerder had besloten dat hij anoniem mocht blijven. De man was afgeschermd tijdens zijn getuigenis en praatte met stemvervorming.

5G werd maandag als eerste van elf mariniers gehoord als getuige. Hij antwoordde op de vragen, maar gaf al snel aan het een "farce" te vinden dat hij daar zat, veertig jaar na dato en dat er beschuldigingen zijn van executies.

"We waren serieuze mensen en hadden als doel mensen er veilig uit te halen." 5G zei dat hij ook het liefst wilde dat de negen kapers levend waren gearresteerd. Zes van hen kwamen om tijdens de bestorming, evenals twee treinreizigers.

De marinier werd vlak bij de trein naar eigen zeggen beschoten door een kaper die later omkwam, Max Papilaya. Hij herkende hem van de foto´s van de kapers die de mariniers vooraf tot "in den treure" te zien hadden gekregen.

Zo verliep de treinkaping De Punt en gijzeling Bovensmilde
Zo verliep de treinkaping De Punt en gijzeling Bovensmilde

Proces aangespannen

De nabestaanden van Papilaya hebben samen met die van de omgekomen vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja een proces aangespannen tegen de Staat vanwege mogelijk onrechtmatig handelen tijdens de bevrijding. De twee zouden al gewond en weerloos op de grond hebben gelegen toen ze werden gedood.

5G was marinier-ziekenverzorgende en is pas de trein ingestapt toen de bevrijdingsactie net voorbij was, zo bleek tijdens het verhoor. Hij heeft in de trein toen twee tot drie doden gezien, maar daar zaten Max en Hansina niet bij, zei hij.

Complexe situatie

De marinier vond dat hij vooraf goede mondelinge geweldsinstructies van de commandant had gekregen. Dat hield ook in dat ze bij "een waarneembare overgave" niet meer mochten schieten. Ook werd verteld dat de bevrijding een complexe situatie zou worden.

Na de operatie is er volgens 5G tussen de militairen onderling weinig gesproken over de gebeurtenissen. Achteraf vond hij dat wel raar "maar zo ging dat toen". Ook was er volgens hem geen nazorg vanuit Defensie. De ingezette militairen kregen een paar honderd gulden extra en een paar dagen vrij en daarna was het "business as usual en zoek het maar uit", zei hij. Het was de enige keer dat 5G geëmotioneerd op de rechter overkwam.