Nederlanders ervaren steeds minder buurtoverlast in de buurt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor. Verkeersoverlast en fysieke verloedering leiden het vaaktst tot ergernis. 

 

Het CBS vroeg Nederlanders van vijftien jaar en ouder naar verschillende vormen van buurtoverlast die zijn verdeeld over drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast.

In totaal geven bijna alle Nederlanders (94 procent) aan dat overlast weleens voorkomt in hun buurt, vier op de tien (43 procent) ondervinden er zelf veel last van. Als Nederlanders overlast ervaren dan is het vooral van fysieke verloedering en het verkeer dat te hard door de buurt rijdt. Vorig jaar zei tachtig procent van de Nederlanders daar last van te hebben.

Afname

Ondanks deze hoge percentages nemen vrijwel alle vormen van buurtoverlast af. De daling is al sinds 2005 gaande, concludeert het CBS. Zo daalde het aantal mensen dat zegt dat bekladding van muren of gebouwen of vernieling van straatmeubilair weleens voorkomt in de eigen buurt sindsdien met ongeveer een derde. Overlast door buurtbewoners is de enige overlastvorm die sinds 2005 meer voorkomt in de eigen buurt.

Buurtoverlast wordt het vaakst ervaren in de vijftig grootste gemeenten. In deze plaatsen zegt gemiddeld 49 procent van de inwoners veel overlast te ervaren, tegen 43 procent als landelijk gemiddelde. Van de vijftig gemeenten springen onder meer Schiedam, Heerlen, Sittard-Geleen, Rotterdam en Den Haag er negatief uit.

In onder meer Amstelveen, Oss, Leidschendam-Voorburg, Delft en Súdwest-Fryslân is de buurtoverlast juist lager dan gemiddeld.