Het totale oppervlakte aan bos in Nederland is sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare afgenomen. De aanplant van nieuwe bomen weegt niet op tegen de hoeveelheid bos die wordt gekapt.
 

Per jaar verdwijnt er 3036 hectare bos en er wordt 1686 hectare aan nieuw bos aangeplant. Dat meldt de site NatureToday donderdag. Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen.

Tussen 1990 en 2013 nam de hoeveelheid bos toe van 362.000 hectare naar ruim 375.000 hectare. Toen werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing ergens anders.

Vanaf 2013 is het aantal hectare bos afgenomen tot 364.000, bijna net zoveel als in 1990. Er verdween ongeveer 20.000 hectare bos en er werd ongeveer 9.000 hectare nieuw bos elders aangeplant.

Die netto-afname komt onder meer doordat bos wordt omgevormd naar andere vormen van natuur, zoals zandverstuivingen. Verder is bebouwing een belangrijke factor.

De analyse is gemaakt door onderzoekers van Wageningen Environmental Research.