Voor steeds meer kinderen wordt een beroep op jeugdzorg gedaan, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is.

Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten blijkt dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst voor jeugdzorg heeft. 

Een kleine driekwart van de ondervraagde gemeenten ziet de zorgvraag stijgen. Bijna negen van de tien gemeenten (87 procent) denken mede daardoor ook volgend jaar niet uit te komen met het zorgbudget. De hulpvraag waarmee kinderen komen, wordt volgens driekwart van de ondervraagde gemeenten bovendien ook nog eens zwaarder.

Tekorten

Het geld in de helft van de gemeenten is nu al op en dat brengt gemeenten in de problemen voor de drie resterende maanden van dit jaar. Nieuwe gevallen blijven zich aandienen en die zorg moet ook worden betaald. De helft van de gemeentebesturen heeft al extra eigen geld bijgelegd maar komt nog steeds niet uit.

De meesten lossen dit op door geld over te hevelen vanuit reserves, andere zorgposten of incidentele posten. De verwachte tekorten lopen uiteen van enkele honderden euro's tot maar liefst 12 miljoen euro, aldus de gemeenten. 

Om de instroom tegen te houden denken gemeenten na over het laten oplopen van wachttijden of patiëntenstoppen. Ruim driekwart van de gemeenten heeft al wachtlijsten voor de jeugdzorg en de helft daarvan noemt die onverantwoord.  

FNV Zorg & Welzijn zegt geschokt te zijn over de uitkomst van het onderzoek. ''De overheveling van de jeugdtaken van provincies naar gemeenten had natuurlijk nooit gepaard mogen gaan met zulke forse bezuinigingen. Onze leden hebben vanaf het begin al gewaarschuwd dat het kind en de jeugdzorgwerkers de rekening gaan betalen van dit gehaast uitgevoerde overheidsbesluit'', aldus de vakbond.

Meer tijd

Bij de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 was de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. Elk jaar wordt daarom verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd. In het onderzoek geven gemeenten aan dat die veranderingen meer tijd nodig hebben voor een 'innovatiever' en passender zorgaanbod.