Het waterschap in Friesland zet zondag het historische stoomgemaal Woudagemaal in om de waterstand in de provincie tijdelijk preventief te verlagen, omdat komende week veel regen wordt verwacht.

De afgelopen dagen is in Friesland al veel regen gevallen.

De poldergemalen draaien al op volle toeren om het hemelwater af te voeren vanuit de polders naar de Friese kanalen en meren. Ook de bodem is behoorlijk verzadigd en kan nog maar weinig regenwater opnemen. Het Wetterskip Fryslân vindt daarom de inzet van het stoomgemaal noodzakelijk.

Werelderfgoedlijst

Het stoomgemaal dateert uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het wordt bij hoge uitzondering ingezet in periodes van veel regen.