Het aantal vwo'ers dat in het jaar van slagen aan een hbo-opleiding begon, is in 2016 gedaald. In 2015 ging 9,8 procent van de vwo'ers naar het hbo, een jaar later daalde dit naar 8,6 procent.

Het percentage doorstromers van vwo naar hbo vertoont al jaren een dalende trend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van de nieuwe cijfers. In 2004 stroomde nog 15,3 procent van de geslaagde vwo’ers direct door naar het hbo.

Vwo'ers met een niet-westerse migratieachtergrond stroomden gemiddeld minder vaak door naar het hbo. 82 procent van hen ging direct naar de universiteit, en 3,5 procent koos voor het hbo. Bij vwo'ers met een Nederlandse achtergrond liggen die aantallen op respectievelijk 74,4 en 9,3 procent.

Meer vwo'ers op universiteit

Het aantal vwo'ers dat in het jaar van slagen op de universiteit begint, is over de lange termijn gegroeid. In de periode van 2004 tot 2012 lag dit percentage rond de 71 procent, terwijl het vorig jaar op 74,8 procent uitkwam.

De jaren 2013 en 2014 vertoonden een opvallende piek in vwo’ers die direct naar de universiteit gingen. Dat komt door de invoering van het leenstelsel. Studenten die voor 2015 begonnen met hun studie, kwamen nog in aanmerking voor een basisbeurs.