De mariniers die betrokken waren bij de bevrijdingsactie van de door Molukse jongeren gekaapte trein in 1977, mogen zich in de rechtszaak laten bijstaan door advocaat Geert-Jan Knoops.

Advocaat Liesbeth Zegveld, die optreedt namens enkele nabestaanden van doodgeschoten kapers, had daar ernstig bezwaar tegen gemaakt. Maar de rechtbank in Den Haag wees dat bezwaar af.

Zegveld zei dat het niet goed voor de waarheidsvinding is als er sprake is van een collectief. Zij probeert in een rechtszaak erachter te komen of Defensie destijds onrechtmatig heeft opgetreden door het doodschieten van kapers, die toen al weerloos waren.

Volgens Zegveld is Knoops opeens er tussen geschoven door Defensie. Ze is bang voor beïnvloeding van de getuigen of dat er onderling druk ontstaat. Zegveld mag de militairen als getuigen gaan horen en vindt dat zij zelf vrij moeten kunnen verklaren.

Knoops

Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers hekelde de suggestie van beïnvloeding door Defensie en de "grote woorden" van Zegveld. "Dit is de wereld op zijn kop". Het is volgens hem gewoon praktisch dat de mariniers een advocaat hebben. Hij snapt dat ze voor Knoops kiezen, omdat hij een militaire achtergrond heeft.

Knoops zat tijdens de regiezitting maandag tussen het vele publiek in de zaal. Toen hij van de rechter iets mocht zeggen, verklaarde hij dat hij zich niet met de vragen van de eisers zal bemoeien. Hij zal de mariniers alleen adviseren, want zij hebben volgens hem het gevoel dat ze er alleen voor staan. Knoops benadrukte dat hij los staat van de Staat.

Verhoren

De partijen steggelden ook over de manier waarop de verhoren gaan plaatsvinden en wat de onderwerpen zijn. Afgesproken was al dat de namen geheim blijven. De landsadvocaat wil hen afschermen in een container en desgewenst stemvervorming.

Zegveld wil de getuigen in de ogen kunnen kijken als ze hen vragen stelt of als de geluidsbanden te horen zijn. Verder wil Zegveld ook vragen stellen over de instructies en de nasleep, maar de landsadvocaat vindt dat dit allemaal al in archiefonderzoek is te vinden.

De rechtbank besluit mogelijk woensdag over de verzoeken. Maandag krijgt de rechtbank achter gesloten deuren zelf de beeld- en geluidsopnamen te zien en te horen.