Maatregelen om ervoor te zorgen dat meer politieagenten meedoen aan de verplichte conditietest, waaronder het vaker aanbieden ervan, hebben onvoldoende resultaat. Nog steeds doet 29 procent niet mee aan de toets terwijl die wel verplicht is.

Dit blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 

Elke agent die geweldsmiddelen tot zijn of haar beschikking heeft, moet zeker één keer per jaar de fysieke vaardigheidstoets (FVT) doen. Het gaat om zo'n veertigduizend medewerkers. Drie jaar geleden nam de korpsleiding maatregelen om meer agenten aan de test te laten deelnemen. 

Toen kwamen ruim 9.300 agenten niet opdagen. Van de agenten die de test wel deden, zakten er 3.500. Het slagingspercentrage is in 2016 gestegen naar 93 procent.

Verzuimen

Dat nog steeds een op de drie de conditietest niet doet, komt volgens de onderzoekers door ziekte of blessures (11 procent), omdat ze simpelweg niet worden ingepland (13 procent) of ze komen niet opdagen op een afspraak zonder zich af te melden (5 procent).

Het aantal mensen dat niet komt opdagen is in 2016 met ruim 30 procent afgenomen ten opzichte van 2015. WODC: ''Wil de politie dit percentage verder terugdringen, dan moeten medewerkers beter worden ingepland en is meer sturing van leidinggevenden nodig op deelname.''

Uit de test blijkt of agenten fit genoeg zijn voor hun werk. Maar die geven vaak aan dat ze geen relatie zien tussen de toets en de praktijk. De politie belooft ''de aanbevelingen in het rapport te vertalen naar concrete acties om de vakbekwaamheid en het bijhorende kwaliteitssysteem te verbeteren''.