De Rijksrecherche heeft een 55-jarige man opgepakt vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch.

De Rijksrecherche is halverwege juli met een onderzoek gestart. Dat gebeurde nadat de Commissaris van de Koning aangifte had gedaan van een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie.

In het Brabants Dagblad werd half juli tot op detailniveau informatie verstrekt over de kandidaten en de procedure met betrekking tot de benoeming van de nieuwe burgemeester te ’s-Hertogenbosch.

De afgelopen tijd heeft de Rijksrecherche verschillende getuigen gesproken. Het onderzoek richt zich nu verder op het verhoor van de vandaag aangehouden verdachte.

De verdachte was lid van de vertrouwenscommissie en zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Jack Mikkers

Het Brabants Dagblad (BD) meldde onder meer dat Jack Mikkers, de huidige burgemeester van Veldhoven, die wordt voorgedragen in Den Bosch, tweede keus was als opvolger van Ton Rombouts.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad had volgens de krant een voorkeur voor Jan Hamming, nu nog burgemeester van Heusden, maar die haakte op het laatste moment af omdat hij met succes had gesolliciteerd voor hetzelfde ambt in Zaanstad.

Reconstructie

De reconstructie van het BD was ook pijnlijk voor andere bestuurders die volgens de krant hadden gesolliciteerd in Den Bosch. Op basis van anonieme bronnen noemde de krant onder meer Rianne Donders als sollicitant. Zij is nog maar twee jaar burgemeester van Roermond.

Vertrekkend burgemeester Rombouts sprak in een interview met Trouw van ''een waar slagveld''. Hij heeft alle betrokkenen die bij naam werden genoemd persoonlijk gebeld en ''drie keer sorry gezegd''.