Een achttienjarige vwo-scholiere uit Breda is er niet in geslaagd om via de rechter haar uitslag van het examen Frans te wijzigen. Ze had nipt te weinig punten voor Frans gehaald en zakte daarmee voor haar hele eindexamen. Maar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hoeft de uitslag voor het examen Frans niet te wijzigen. 

Dat bepaalde de kortgedingrechter in Utrecht.

De toets Frans lag onder vuur, omdat daarin verschillende fouten zaten. Het CvTE had dat erkend en voor iedereen de beoordeling voor het examen Frans iets aangepast.

Maar dat was volgens de advocaat van het meisje te laat en het was nog steeds geen goede berekening van de scores. Voor de scholiere was de aanpassing net onvoldoende. Ze daagde daarop het college voor de rechter om de uitslag van haar examen te wijzigen.

0,05 punt 

Het meisje wilde graag haar diploma, omdat ze dan in september naar de universiteit zou kunnen. Omdat ze volgens de advocaat van de scholiere voor Frans 0,05 punt te weinig heeft gehaald in het centraal examen, liep ze haar diploma mis.

En dat is onterecht, omdat het CvTE de scores niet goed heeft berekend, pleitte de raadsman. De onderwijsadvocaat wil dat het CvTE iets meer punten toekent zodat het meisje alsnog slaagt. 

De aanpassing van de beoordeling betekende volgens de advocaat nog steeds geen goede berekening van de scores. Daardoor haalde de scholiere een 4 voor haar examen Frans terwijl ze een 4,1 nodig had om haar diploma te halen. Omdat ze zonder diploma niet naar de universiteit kan, spande ze een kort geding aan om haar gelijk te halen.

Aangepaste normering

Maar volgens de rechter heeft het CvTE niet onrechtmatig gehandeld. Bovendien valt niet meer te achterhalen of het meisje inderdaad een 4,1 had gehaald als een bepaalde vraag direct goedgekeurd was. Volgens de rechter is niet uit te sluiten dat de normering ook zodanig zou zijn aangepast dat ze alsnog op 4,0 was uitgekomen.

De compensatie en normering is in een speciale regeling vastgelegd en de rechter vindt dat die op een juiste manier is toegepast. De rechter vindt het ook uitermate zuur dat iemand met zo'n klein verschil zakt, maar zegt dat er altijd grensgevallen zullen zijn.

Het was voor zover bekend de eerste keer dat het CvTE om deze reden voor de rechter moest komen. Voorzitter Pieter Hendrikse is tevreden met de uitspraak. ''Het is voor ons een bevestiging dat het normeringssysteem van de centrale examens deugt.'' Hij vindt wel dat het examen Frans volgende keer beter moet. Daar wordt aan gewerkt.

Onderwijsadvocaat Wilco Brussee gaat overleggen met de scholiere om te kijken of ze in beroep gaat, een bodemprocedure begint of dat ze het erbij laat zitten.