De rechter doet uiterlijk maandagmiddag om 13.00 uur uitspraak in het kort geding dat een 18-jarige scholiere uit Breda heeft aangespannen tegen het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De scholiere, die nipt is gezakt voor haar vwo-examen, eist dat de uitslag van haar examen wordt gewijzigd.

Als een bepaald antwoord in die toets namelijk met meer punten wordt beloond, is ze alsnog geslaagd en kan ze aan de universiteit beginnen.

De rechter doet zo snel uitspraak omdat de universiteit op 1 september begint. Meestal komt een uitspraak na twee weken.

Het examen Frans lag dit jaar onder vuur omdat er verschillende fouten in zaten. Het CvTE had daarom al eerder de beoordeling voor Frans iets aangepast. Maar die aanpassing is net niet voldoende voor de scholiere, stelde haar advocaat Wilco Brussee eerder.

Omdat ze volgens hem voor Frans 0,05 punt te weinig heeft gehaald in het centraal examen, liep ze haar diploma mis. En dat is onterecht omdat het CvTE de scores niet goed heeft berekend, aldus Brussee. De advocaat wil dat het CvTE iets meer punten toekent zodat het meisje alsnog slaagt.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het college om deze reden voor de rechter wordt gedaagd.