Een 18-jarige scholiere uit Breda die nipt is gezakt voor haar vwo-examen, probeert via de rechter de uitslag van haar examen Frans te wijzigen. Als een bepaald antwoord in die toets namelijk met meer punten wordt beloond, is ze alsnog geslaagd. 

Dit zou voor de Bredase betekenen dat ze in september alsnog naar de universiteit kan. 

Het examen Frans lag dit jaar onder vuur, omdat er verschillende fouten in zaten. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had daarom al eerder de beoordeling voor Frans iets aangepast. Maar die aanpassing is net niet voldoende voor de scholiere, stelt haar advocaat Wilco Brussee.

Omdat ze volgens hem voor Frans 0,05 punt te weinig heeft gehaald in het centraal examen, liep ze haar diploma mis. En dat is onterecht, omdat het CvTE de scores niet goed heeft berekend, zo zal hij woensdag bij de kortgedingrechter in Utrecht bepleiten. De onderwijsadvocaat wil dat het CvTE iets meer punten toekent zodat het meisje alsnog slaagt.

Uitspraak

Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak gaat doen. Daarvoor staat meestal twee weken, maar omdat de universiteit op 1 september begint, zal dit wellicht eerder zijn.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het college om deze reden voor de rechter wordt gedaagd. Een woordvoerster van het CvTE zegt pas een reactie te kunnen geven als er uitspraak is gedaan.