Het aantal mensen dat in Nederland wordt vervolgd voor mensenhandel is in 2016 met een kwart gedaald. Experts denken echter dat er niet minder wordt gehandeld in mensen; het heeft geen prioriteit voor de politie meer.

NRC publiceert maandag cijfers van de Raad voor de rechtspraak waaruit blijkt dat er het afgelopen jaar 103 personen werden veroordeeld voor mensenhandel.

Dit is een flinke daling; in 2013 lag dit aantal nog op 156, in 2015 werden er 139 mensen schuldig bevonden. Het is echter onterecht om aan te nemen dat deze daling betekent dat er minder gevallen van mensenhandel plaatsvinden in Nederland, stellen experts.

Hoogleraar Conny Rijken van Tilburg University constateert dat politie en marechaussee de afgelopen twee jaar andere prioriteiten stelden. Zij focusten zich vooral op de verhoogde instroom van illegalen, ten koste van het onderzoek naar mensenhandel.

Expertise verloren

Bovendien zijn tijdens de reorganisatie van de Nationale Politie veel experts op het gebied van mensenhandel op andere afdelingen beland, stelt Rijken. Hierdoor is veel kennis over dit lastige onderwerp verloren gegaan.

Mede-hoogleraar Mirjam van Reisen van de Tilburg University stelt echter dat het Openbaar Ministerie zich de afgelopen jaren heeft gericht op de grote verantwoordelijken voor de mensenhandel.

Geen aangifte

Hoogleraar criminologie Dina Siegel van de Universiteit Utrecht merkt op dat het ook steeds lastiger wordt om mensenhandel te bewijzen. "Slachtoffers accepteren vaak de oneerlijke en ongelijke afspraken met de handelaar", zegt ze. "Zij voelen zich niet uitgebuit en doen geen aangifte. Zonder bewijs kan een zaak niet naar de rechter."

De Nationale Politie en het Openbaar Ministerie geven in NRC geen verklaring voor de daling van het aantal veroordelingen.