De Centrale Ondernemingsraad (OR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waarschuwt maandag dat het werkklimaat in de gevangenissen is verziekt. Afspraken worden niet nagekomen en er worden te weinig goed kwalificeerde krachten aangenomen.

Trouw meldt dat de OR de verhoudingen op de werkvloer inmiddels zo slecht vindt dat er een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden moet komen. Volgens de OR en de vakbonden worden er te weinig goed gekwalificeerde krachten aangenomen, waardoor in sommige gevangenissen een personeelstekort is ontstaan. Dat vergroot de onveiligheid en de werkdruk. 

In een brief aan DJI-hoofddirecteur Peter Hennephof sommeert de OR de directie om binnen twee weken met een plan van aanpak te komen dat de verhoudingen tussen het management en het personeel moet verbeteren.

Een eerder gemaakte afspraak dat leidinggevenden ten minste 70 procent van hun tijd op de werkvloer zouden doorbrengen werd niet nagekomen, aldus de raad. "De bestuurlijke aandacht voor de werkvloer is dramatisch laag."

Een andere klacht is het inhuren van werknemers, zoals honderd medewerkers van beveiligingsgroep G4S. Zij worden niet beschouwd als volwaardige gevangenisbewakers. De directie van de DJI is het daar niet mee eens. 

Brandbrieven

Vorige week stuurde de ondernemingsraad al twee brandbrieven naar de DJI-top, nadat een psychologe in de gevangenis in Alphen aan den Rijn werd belaagd door een gedetineerde. Zij kon maar ternauwernood worden ontzet. 

Het aantal geweldsincidenten tegen gevangenismedewerkers steeg vorig jaar ten opzichte van 2015. In de gevangenissen werden 1880 incidenten gemeld. Een jaar daarvoor waren dat er bijna 1600. In de tbs-instellingen steeg het aantal meldingen in dezelfde periode van 86 naar 133.

Sluiting

Wat meespeelt bij het personeel is hun angst voor de sluiting van de instellingen waar zij werken. Door een overschot aan gevangenisplekken concludeerde een verkenning begin dit jaar dat er elf inrichtingen kunnen verdwijnen. De Tweede Kamer heeft  die kwestie op de lange baan geschoven, maar de dreiging blijft.

Woensdag is er een overleg tussen de DJI-directie en de OR over het repareren van de betrekkingen.