Migratie is in de eerste helft van 2017 nog steeds de belangrijkste factor voor de bevolkingsgroei in Nederland.

In de eerste helft van 2017 vestigden zich ongeveer 100.000 mensen in ons land, tegenover 69.000 mensen die Nederland verlieten. Het migratiesaldo komt daarbij op 31.000, wat ongeveer hetzelfde aantal is als in de eerste helft van 2016. Dat blijkt uit cijfers die het cbs maandag bekend heeft gemaakt.

De totale bevolking van Nederland is in de eerste helft van dit jaar met 35.000 mensen gestegen. Dat is iets minder dan in dezelfde periode van vorig jaar, toen er 39.000 mensen in ons land bijkwamen. De daling is te wijten aan het feit dat er een mindere natuurlijke aanwas, geboorte minus sterfte, is in 2017.

In de eerste helft van 2017 kwamen er in Nederland 82.000 kinderen ter wereld, en overleden 78.000 mensen. Via natuurlijke aanwas kwamen er dus 4.000 mensen bij. Dat aantal is minder dan in de eerste helft van een jaar eerder toen er via natuurlijke aanwas 8.000 mensen bijkwamen.

Immigratie

De meeste immigranten kwamen net zoals vorig jaar uit Azië, gevolgd door Europa. Het aantal immigranten uit Azië is wel gedaald ten op zichte van vorig jaar. 15.000 mensen kwamen uit Azië naar Nederland, tegenover 19.500 in de eerste helft van 2016.

Het aantal immigranten uit Europa steeg juist, van 8.500 naar 12.000 in de eerste helft van 2017. Onder Europese migranten steeg vooral het aantal mensen uit nieuwere EU-lidstaten zoals Bulgarije, Roemenië, Letland en Litouwen.

Het aantal nieuwe asielzoekers is lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen bijna elfduizend Syriërs naar ons land, in 2016 waren dat er vijftienduizend. Syriërs vormen nog steeds de grootste groep immigranten