De hulp die werd geboden aan een 15-jarige Heerlense scholier die begin dit jaar na pesterijen zelfmoord pleegde, schoot tekort. School en andere hulpverlenende professionals werkten niet goed met elkaar samen.

Verdere hulp werd uitgesteld tot na de kerstvakantie. Op de laatste dag van die vakantie pleegde Tharukshan Selvam zelfmoord. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg.

De onderzoekers constateren dat de suïcidale jongen uit een migrantengezin in de vakantie aan zijn lot werd overgelaten: de hulpverleners spraken niet met elkaar af wie tijdens die vakantie contact met hem zou blijven houden. Dat kwam ook omdat de hulpverleners inschatten dat hulp kon wachten tot na de vakantie.

Signalen

De hulpverlenende instanties bespraken signalen niet integraal met elkaar. Ook was er volgens de inspectie te weinig aandacht voor de migratieachtergrond van het gezin. De ouders spraken geen Nederlands, zodat de school weinig of geen contact met hen heeft gehad.

''Ouders gingen uit van het beeld dat zij hadden van een school zoals zij die uit het land van herkomst kenden en waren niet bekend met de betrokkenheid die een Nederlandse school van ouders verwacht'', aldus de Inspectie.

De school keek vooral naar de (tegenvallende) schoolprestaties, en te weinig naar de emotionele toestand van de jongen of zijn opvoedsituatie. Wel greep de school in om aan het pesten een eind te maken.

Reacties

De hulpverlening heeft de ernst van het suïcidegevaar onderschat, zei wethouder Jordy Clemens van jeugdzaken in de gemeente Heerlen dinsdag in een reactie. Deze onderschatting kwam volgens Clemens ook omdat een deel van de signalen onzichtbaar voor school en hulpverlening bleef, onder meer omdat zich veel op sociale media afspeelde.

Directeur Frank Schings van de scholenkoepel in Heerlen zei dat de hulpverleners en de school na de eerste zelfmoordpoging op 5 december 2016 niet in staat zijn geweest een gezamenlijke regie op te zetten in deze zaak. Volgens wethouder Clemens was het de bedoeling dat na de vakantie aan die regie gewerkt zou worden.

De gemeente Heerlen en andere betrokken instanties gaan een actieplan opstellen.