Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een Nederlands asielzoekerscentrum begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) hebben laten doen door bureau Kantar Public.

De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar eigen zeggen wel.

De onderzoekers wilden achterhalen hoe asielzoekers hun bejegening hebben ervaren. Het werd gedaan onder afgewezen asielzoekers die met alle drie de asieldiensten te maken hebben gehad.

De meeste ondervraagden zijn redelijk tevreden over de dienstverlening. Ze voelen zich respectvol behandeld (63 tot 84 procent) en vinden de informatie die ze krijgen duidelijk (72 tot 84 procent).

Over het COA spreken ze met anderen overwegend (heel) positief (56 procent), over de Dienst Terugkeer en Vertrek juist overwegend (heel) negatief of helemaal niet (54 procent).

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
Video
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland