In 2016 is ruim tweeduizend keer melding gemaakt van geweld door gedetineerden tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken. Dat is een stijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door het ANP.

In gevangenissen zijn vorig jaar bijna 1880 geweldsincidenten tegen personeel geregistreerd, terwijl het er in 2015 een kleine 1600 waren. In tbs-instellingen (op basis van cijfers van slechts twee van de zeven tbs-klinieken) was de stijging nog groter: 133 incidenten vorig jaar tegen 86 in 2015.

Ook het aantal persoonlijke bedreigingen tegen medewerkers is gestegen. In de gevangenissen waren het er vorig jaar iets meer dan 3.600, tegen ruim 3.360 in 2015. In de tbs-inrichtingen de Oostvaarderskliniek en Veldzicht is een stijging van 74 naar 105 zichtbaar. De toename van het aantal incidenten is opvallend omdat het aantal gedetineerden de afgelopen jaren is afgenomen.

Brandbrief

De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) noemt de aantallen "zeer ernstig", en stuurde eind maart een brandbrief over het geweld. Door jarenlange bezuinigingen is volgens de raad de veiligheid van medewerkers niet meer te garanderen.

COR-voorzitter Rob Minkes zegt dat het onderbuikgevoel al bestond dat het geweld was toegenomen, maar dat de raad er de vinger niet achter kreeg. "Nu worden we geconfronteerd met deze voor ons onbekende cijfers. Die komen voor mij en ik denk onze collega's keihard aan. Dit is zeer ernstig. Je blijft met je poten van ons personeel af.''

Nieuw personeel

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de cijfers te herkennen. "We kennen ook de zorgen van de COR over het geweld in de inrichtingen", aldus een woordvoerder. Het ministerie zegt dat er gesprekken plaatsvinden over de signalen en dat er nieuw personeel wordt geworven.

SP'er Michiel van Nispen noemt het "onacceptabel" dat de veiligheid niet meer gegarandeerd lijkt. Het Tweede Kamerlid heeft steeds zijn zorgen geuit en waarschuwde eerder voor een toename van geweldsincidenten en zelfmoorden in de inrichtingen als er niets zou gebeuren.

Uit andere registraties blijkt dat geweld tegen personeel minder vaak tot een straf heeft geleid. In gevangenissen was dit vorig jaar in 2,2 gevallen op de 100 bezette plaatsen zo. Een jaar eerder was dit getal nog 3. Bij tbs-inrichtingen was de daling nog veel sterker: van 2,4 naar 0,7.

Beleid

FNV Overheid wil dat het beleid ten aanzien van gevangenispersoneel radicaal wordt omgegooid. Er moet weer meer worden geïnvesteerd, zowel in kwaliteit als kwantiteit. De FNV noemt de cijfers "schokkend".

Volgens FNV Overheid is er te veel bezuinigd op het gevangeniswezen. "Dat gaat ten koste van veiligheid, gezondheid en welzijn van gevangenispersoneel", aldus bondsbestuurder Frans Carbo.