Er komt toch "een vorm van tegemoetkoming" voor Q-koortspatiënten. Het demissionaire kabinet reserveert daar 10 miljoen euro voor en kondigde vrijdag aan ook een begin te maken met het uitwerken van een regeling. 

Besluiten over ''precieze vorm en invulling'' zijn aan het nog te vormen nieuwe kabinet.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam informeerden vrijdag de Tweede Kamer. "Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden", schrijven zij.

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die van dier op mens wordt overgedragen. In 2007 brak op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen Q-koorts uit. De ziekte verspreidde zich snel over het land en kostte volgens officiële cijfers 74 mensen het leven. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger.

Rechtszaak

Honderden mensen die ziek zijn geworden, vinden dat de overheid aansprakelijk is omdat zowel voorlichting als de maatregelen om de verspreiding van Q-koorts tegen te gaan volgens hen tekortschoten,

Maar de rechtbank in Den Haag was dat begin dit jaar niet met hen eens. De circa driehonderd gedupeerden hopen in hoger beroep alsnog de rechter aan hun kant te vinden.

Schadevergoeding

Advocaat Luc Rohof die de slachtoffers bijstaat, is positief verrast door de regeling, maar hij zet dezelfde vraagtekens. "Voor wie is deze regeling bedoeld?"

De Tweede Kamer sprak zich in maart al uit voor een schadevergoeding voor patiënten. Ook Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen stelde dat patiënten zich niet erkend voelen en dat dit hun verwerking en herstel in de weg staat. Hij wees erop dat erkenning losstaat van aansprakelijkheid.

Los van de compensatie maakt het kabinet geld vrij om de ondersteuning voor patiënten en speciale databases over Q-koorts in stand te houden. Ook dat was een wens van de Kamer.