Leraren in het basisonderwijs zijn hardere acties aan het voorbereiden voor na de zomervakantie. Zij willen hiermee protesteren tegen de werkdruk en de lage lonen, zeker in vergelijking met hun collega's in het middelbaar onderwijs.

"Die nieuwe acties zullen vrij snel na de vakantie gebeuren, de concrete invulling daarvan houden we nog even geheim", zegt de Amsterdamse leraar Thijs Roovers namens de belangengroep PO in Actie.

Onderwijzers voerden vorige maand voor het eerst actie om de werkdruk te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan leerkrachten tegen te gaan. Zij gaven het eerste uur geen les. Ook was er een manifestatie op het Malieveld.

Roovers zegt er weinig vertrouwen in te hebben dat de politiek de eisen van de schoolmeesters gaat inwilligen.

Dichtgooien

"Die acties gaan we dus intensiveren", aldus Roovers. Een optie is volgens hem basisscholen een week lang helemaal dichtgooien.

De protestacties waren georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad, CNV, FNV en PO in Actie, verenigd in het PO-front. Volgens actievoerders verdienen meesters en juffen 20 procent minder dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs.