Criminele vreemdelingen in Nederland worden maar zeldzaam uitgezet. Het kost de overheid grote moeite om hun verblijfsvergunning af te nemen, meldt de Volkskrant donderdag.

Het kabinet versoepelde in 2012 de regels om veroordeelden uit het buitenland die al lang in Nederland wonen, uit te kunnen zetten, maar volgens de krant houden rechters dit vaak tegen.

Het ministerie van Justitie schatte vijf jaar geleden dat de wet zou leiden tot jaarlijks 475 intrekkingen, maar volgens immigratiedienst IND verloren in praktijk tachtig vreemdelingen met een strafblad hun verblijfsvergunning. Het gaat daarbij volgens de krant om reguliere migranten en niet om mensen met een asielstatus.

De IND stelt dat het aantal mogelijk achterblijft doordat rechters eisen stellen aan de argumentatie rond het intrekken van een verblijfsstatus. "Je moet in elk individueel geval onderbouwen dat de maatregel proportioneel is en opweegt tegen de persoonlijke gevolgen voor de vreemdeling", zegt een woordvoerder in de Volkskrant.

Ook zou de tijd die iemand al in Nederland verblijft, worden afgezet tegen de zwaarte van het misdrijf. Advocaten in de krant twijfelen of intrekken van het verblijfsrecht zin heeft, omdat criminele vreemdelingen dan vaak verdwijnen in de illegaliteit waardoor de kans dat ze de fout in gaan groter wordt.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds