De Nederlandse provincies hebben vorig jaar negentien integriteitsonderzoeken uit laten voeren. In 2012 waren dat er nog acht. In de meeste gevallen legde een onderzoek een integriteitsschending bloot. 

In vijf jaar tijd lieten de provincies 66 onderzoeken uitvoeren, zo schrijft NRC. In 42 gevallen bleek er sprake van integriteitsschending. De krant deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). 

Het gaat volgens de krant om kleine en grote vergrijpen waarbij gedeputeerden, Statenleden en ambtenaren bij betrokken zijn. De meeste onderzoeken gaan over fraude en corruptie of belangenverstrengeling. Zeker bij aanbestedingskwesties is de kans op fouten van ambtenaren en bestuurders groot, weet NRC.

Noord-Holland liet in vijf jaar tijd de meeste onderzoeken uitvoeren (21). Friesland komt met zestien onderzoeken op de tweede plaats. Flevoland voerde geen integriteitsonderzoek uit.

Kosten

46 onderzoeken werden door de provincies zelf uitgevoerd. Twintig onderzoeken werden uitbesteed aan externe bureaus. Dat kostte de provincies in vijf jaar ruim 1,1 miljoen euro.