Er zijn geen aanwijzingen dat belangrijke bruggen van het hoofdwegennet op korte termijn bezwijken door achterstallig onderhoud. Dat schrijft minister Melanie Schultz maandag aan de Tweede Kamer. 

De minister heeft zeventig bruggen laten bekijken. Als het gaat om constructieve veiligheid, zijn er geen aanpassingen op korte termijn nodig. Wel moeten 25 bruggen waarschijnlijk versterkt worden binnen vijftien jaar. 

Bij 45 van de 70 bruggen is sprake van een bepaalde vorm van achterstallig onderhoud. Deze gevallen worden meteen aangepakt. Het gaat veelal om kleine aanpassingen, zoals een loszittende trapleuning in een machinekamer.

Er is in totaal voor bijna 5,5 miljoen euro aan achterstallig onderhoud.

Merwedebrug

Het ministerie voert het onderzoek uit naar aanleiding van de problemen met de Merwedebrug bij Gorinchem. Die moest vorig jaar oktober van de ene op de andere dag twee maanden dicht voor vrachtverkeer nadat problemen met de constructie waren geconstateerd.

Dat leidde tot grote verkeersoverlast. Ondernemers hebben voor een paar miljoen euro aan schadeclaims ingediend.

De minister hoopt de Kamer na de zomer te kunnen informeren over de evaluatie rondom die stremming.